Biologisch

Biologische productie betekent duurzame productie

BioRey zoekt op een transparante manier naar de balans tussen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij creëert BioRey waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied, waarbij wij onze verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die onze bedrijfsactiviteiten hebben op alle drie de facetten: People-Planet-Profit.

Biologische producten worden geproduceerd zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, kunstmest en onnatuurlijke additieven. Het uitganspunt van biologisch is dat producten geproduceerd worden met respect voor mens, milieu en maatschappij. Genetische diversiteit en een optimale bodemvruchtbaarheid is van groot belang. Kenmerkend voor biologische landbouw is de rotatie van teelten, zodat de grond op een natuurlijke wijze kan herstellen en niet uitgeput raakt. Producten krijgen daardoor de kans om op een natuurlijke manier te groeien, wat als resultaat een puur product oplevert. Als BioRey vinden wij het belangrijk dat er met echte producten wordt gewerkt, waarbij de verhouding prijs/kwaliteit in balans is.

BioRey: Let’s unite!